Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Webinarer – Kommuner – Bibliotek

Her kan du se alle tidligere webinarer af I-Trusts i samarbejde med kommuner og Kommunernes Landsorganisation – KL

Få mest muligt ud af Baseline 2023

5. december 2023 kl. 10.00
På webinaret får du svar på, hvordan du udnytter jeres Baseline-svar bedst muligt. Du får et overblik over, hvilke rapporter du kan downloade, så du ser, hvor compliant jeres kommune er ift. informations- og cybersikkerhed. Derudover kan du se, hvor jeres kommunes udvikling og niveau ligger sammenlignet med landsgennemsnittet.

Du får også et indblik i de øvrige rapportmuligheder samt en kort intro til de nye muligheder, der kommer med Baseline 2024.

Kickoff KL Baseline 2024

9. januar 2024 kl. 9
KL Baseline 2024 skydes i gang med forbedringer, der giver mere værdi og gør det nemmere at gennemføre undersøgelserne.

  • Indlæg fra Jette Larsson og Christian Christensen, KL
  • Præsentation af nyheder
  • Gennemgang af undersøgelsens temaer og særlige fokusområder
  • Præsentation af de roller kommunerne kan inddrage i besvarelsen
  • Planlægning af deltagelsen i KL Baseline 2024.

Kom igennem Baseline 2023

7. Marts 2023 kl. 10.00
Christian Christensen fra KL er gæst på webinaret og fortæller om det nye initiativ om hændelser, de nye spørgsmål og rapporteringen.

På webinaret svares på de spørgsmål der er stillet af jer den første måned af besvarelsesperioden:
– Hvordan opretter/tilpasser jeg organisationen?
– Hvem skal have en bruger, og hvordan får de det?
– Hvordan ser jeg, hvad en tidligere kollega har lavet i Baseline 2022?
– Hvad gør jeg, hvis ikke alle svarer på de spørgsmål, jeg har sendt til dem?

Kom-i-gang med Baseline 2023

Februar 2023 kl. 09.00
På webinaret bliver du ledt fra login til besvarelse og afslutning af Baseline.
De mest grundlæggende funktioner gennemgås
Webinaret giver dig et grundlag for, hvordan du planlægger og gennemfører besvarelsen.

Nyt på Baseline-platformen

19/01 kl. 14.00-15.00
Er du ny på KL Baseline eller har du været med mange gange før?

På dette webinar stiller vi skarpt på baseline-platformen, enablor. Du vil blive introduceret til platformen og dens opdaterede layout, der gør det nemt at igangsætte flows der passer til jeres deltagelse.

KL Baseline og standarder

Torsdag 15/12 kl. 08.15 – 09.00
På webinaret bliver du introduceret til det nye modul, Compliance Tracker til kortlægning af sikkerhedsstandarder.

Spørgsmålene i KL Baseline 2023 er relateret til sikkerhedsstandarder og det er muligt at se dækning af standarder ift. besvarelsen af KL Baseline.
I-Trust præsenterer mulighed for rapportering ift. standarder baseret på besvarelse af KL Baseline og mulighed for at evaluere efterlevelse af standarder.

KL Baseline 2023 og Cybersikkerhed

Tirsdag 29/11 kl. 08.15 – 09.00
KL Baseline 2023 byder på en spændende opdatering på cybersikkerhed.
På webinaret går I-Trust i detaljer med baggrunden for opdateringen og de nye muligheder for cybersikkerhedsevaluering og -rapportering i KL Baseline 2023 inkl. præsentation af Cybersikkerhedspakken.

Forberedelse og planlægning
af Baseline 2022

Mandag 2/12 kl. 14.00 – 15.00
På webinaret bliver du introduceret til, hvordan KL’s Baseline 2022 gennemføres på platformen enablor.
Hvis du er ny deltager i KL Baseline, vil du få et indblik i, hvordan Baseline 2022 skal forløbe, og hvad der forventes af kommunen.
Som tilbagevendende bruger, får du opfrisket de grundlæggende muligheder på enablor og får forslag til, hvordan KL Baseline 2022 kan planlægges i din kommune.

Sikkerhedskultur – KFE

Mandag 9/11 kl. 10.00 – 11.00
I webinaret kigger vi ind i hvordan brugerorganisationens praksis for sikker brug af data og systemer kan måles og kvalificeres. Webinaret gennemgår en metode til at vurdere de ansattes kendskab, forståelse, kompetencer og efterlevelse af regler og politikker. Resultatet danner grundlag for effektive sikkerhedsindsatser i form af awareness og kompetencekampagner, rapporter til ledelsen – og fremfor alt en større opmærksomhed i organisationen.

Rapportering af Baseline

Tirsdag d. 2/2 kl. 10.00 – 10.30
På dette webinar viser vi, hvordan man trækker rapporter efter besvarelse af Baseline. Opbygningen af rapporterne gennemgås og du får forslag til, hvordan rapporterne kan anvendes alene og sammen med analysemodulet på enablor.

Tilsyn på skole/ dagtilbud

Torsdag d. 6/5 kl. 10.30 – 11.30
På dette webinar vil vi fortælle hvordan tilsyn på skole/dagtilbudsområdet kan gøres nemt og konstruktivt. Med udgangspunkt i resultatet og erfaringerne fra Baseline for skoler og dagtilbud, der forløb i 2018-2020, vil vi vise, hvordan spørgerammerne og enablor-platformen kan danne grundlag for kommunernes egne tilsyn på skoleområdet, og hvordan den enkelte skole kan støttes i at udføre deres egne tilsyn.
 
Vi kommer med vores bud på, hvorfor det er så svært at implementere, og hvordan man overkommer de udfordringer, man står overfor – alt sammen med fokus på lavt tidsforbrug og højt udbytte – både centralt og decentralt.

Sæt-op webinar Baseline 2022

Torsdag 6/1 kl. 14.00 – 14.30
KL Baseline sættes i gang 1.2.2022, og vi inviterer hermed til webinar d. 6.1.22 kl. 14.00, og igen 11.1.22 kl 10.00, hvor fokus er ”komme i gang”: ibrugtagning af enablor-platformen, opsætning af organisationen og udsendelse af spørgsmål, samt udtræk af rapporter.

Inddrag organisationen

Onsdag d. 20/1 kl. 10.00 – 10.30
Som noget nyt kan man i Baseline 2021 efter aftale med KL uddele spørgsmål til besvarelse i organisationen. På dette webinar bliver du ledt igennem opsætning af organisationen, udvælgelse af spørgsmål, planlægning af uddeling og opfølgning på besvarelse.

Ekstra muligheder

Tirsdag d. 19/1 kl. 10.00 – 10.30
På webinaret bliver du præsenteret for den støtte I-Trust tilbyder ifm. deltagelse i Baseline 2021:
Fulde spørgerammer ift. Baseline 4.0, Cybersikkerhed, Støtte til besvarelse, Fællesskaber og kommenterede rapporter.

Baseline Fase 2

Tirsdag d. 13/4 kl. 10.00 – 10.30
“Sikkerhed i organisationen”
På dette webinar vil vi fortælle om tilblivelsen af fase 2: Hvad formålet med fasen er, hvad der går igen og hvad der er nyt, hvorfor den nye spørgeramme til system- og dataejere ser ud som den gør, og hvordan jeres svar fra Baseline Fase 1 indgår i rapportering af Fase 2, så Baseline 2021 til sammen skaber unik viden om sikkerheden i organisationen – fra rammer og forudsætninger til decentral implementering og praksis.

Kom i gang – Baseline 2021

Mandag d. 18/1 kl. 10.00 – 10.30
På webinaret bliver du ledt fra login til besvarelse og afslutning af Baseline.
De mest grundlæggende funktioner gennemgås
Webinaret giver dig et grundlag for, hvordan du planlægger besvarelsen og anvendelsen af data i kommunen.