Download vores 2021 produktkatalog

Baseline

Baseline er et analytisk værktøj til vurdering af organisationens status indenfor emner som it-sikkerhed, informationssikkerhed og GDPR. Baseline er udviklet i Danmark, med fokus på lov og anerkendte standarder.

Baseline bygger på spørgerammemålinger og benchmark-data, hvor outputtet giver brugeren en afklaring af organisationens gaps og sårbarheder. Værktøjet tilgås i I-Trusts cloudbaseret platform enablor, og giver mulighed for rapporteringsværktøjer, med et letforståeligt og klart overblik over de indsatsområder, der kræver organisationens opmærksomhed.

Baseline er baseret på den anerkendte Carnegie Mellons IDEAL model, og har bevist sin værdi i store nationale og internationale projekter for de deltagende virksomheder og organisationer. Baseline anvendes i dag af samtlige af landets kommuner.

 

 

Baseline kan opsættes med forskellige lov- og standardrammer herunder:

 • GDPR
 • ISO 27001-2 – Informationssikkerhed
 • Cybersikkerhed
 • ISO 9001 – Kvalitetsledelse
 • ISO 20000-1 – Certifikation for it-tjenester

Enablor – Baseline

 

Udbytte for virksomheden:

 • Organisationen, herunder ledelsen får direkte adgang til målrettet information omkring deres sikkerhedsvurdering og udvikling
 • Gap-analyser af sårbarheder, og mulighed for at målrette indsatser
 • Adgang til benchmark-data
 • Mulighed for at følge udviklingen af indsats gennem gentagende sikkerhedsmålinger
 • Et centraliseret værktøj, som er nemt at bruge, og et rapportcenter, der er let at tilgå

 

Eksempler på anvendelse af Baseline:

 • Virksomheders vurdering af egen it-sikkerhedsindsats i forhold til standarder og love
 • Koncerners vurdering af datterselskabers complianceindsats
 • Virksomhedens evne til overholdelse af persondataforordningen
 • Tilsyn af samarbejdspartnere, herunder leverandører, kunder og eksterne databehandlere
 • Interesseorganisationer til fælles indsatser for medlemsvirksomheder

 

Virksomheden kan tilgå egne data via:

 • Business Intelligence-værktøj
 • Onepager-rapporter
 • Ledelsesrapporter
 • Fælles benchmark
 • Analyse af data via Baseline og/eller ved eksport af data