Download vores 2021 produktkatalog

Baseline

Baseline er et værktøj til din organisations vurdering af it-sikkerhed, som er udviklet i Danmark, ift. lov og “best practice”-anbefalinger.

Baseline bygger på spørgerammemålinger og benchmark data, hvor outputtet giver brugeren en klar definition af organisationens sårbarheder og via vores forskelligartet rapporteringsværktøjer, et letforståeligt og klart overblik over, de indsatsområder, som kræver organisationens opmærksomhed. .

Baseline er baseret på det anerkendte Carnegie Mellons IDEAL model, og har bevist sin værdi i store nationale og internationale projekter for de deltagende virksomheder og organisationer. Baseline anvendes i dag, af samtlige af landets kommuner, hvor Baseline har fundet indpas i den organisatoriske pleje af it-sikkerheden.

Baseline kan opsættes med forskellige lov- og standardrammer herunder:

 • GDPR
 • IS0 27001-2 – Informationssikkerhed
 • Cybersikkerhed
 • ISO 9001 – Kvalitetsledelse
 • ISO 20000-1 – CERTIFIKATION FOR IT-TJENESTER

Eksempel – Informationssikkerhed

Udbytte for virksomheden:

 • Organisationen, herunder ledelsen får direkte adgang til målrettet information omkring deres sikkerhedsvurdering, benchmark og udvikling.
 • Gap-analyser af sårbarheder og daglig praksis, ift. indførelsen af standarder og opfyldelse af lovpligtige indsatser.
 • Adgang til benchmark data, som kan defineres efter behov, nationalt, internationalt eller brancheorienteret.
 • Mulighed for at følge udviklingen af indsats gennem gentagende sikkerhedsmålinger.
 • Et centraliseret værktøj, som er nemt at bruge, og en rapportering, som er let at forstå.

Eksempler på anvendelse af baseline ift. it-sikkerhedsindsats:

 • Virksomheders vurdering af egen it-sikkerhedsindsats ift. standarder og love.
 • Koncerners vurdering af datterselskabers compliance indsats.
 • Virksomhedens evne til overholdelse af persondataforordningen.
 • Samarbejdspartnere, herunder leverandører, kunder og eksterne databehandlere.
 • Interesseorganisationer til fælles indsatser for medlemsvirksomheder.

Virksomheden kan tilgå egne data via en automatiseret rapportering:

 • Business Intelligence værktøj
 • Onepager-rapporter
 • Ledelsesrapporter
 • Fælles benchmark
 • Analyse af data via Baseline og/eller ved at eksporte spørgerammerne