Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Cybersikkerhed

Danmark er et digitaliseret samfund, hvor både private virksomheder og offentlige myndigheder stiller mange digitale løsninger til rådighed for danskerne. De digitale muligheder giver stor værdi, mange gøremål kan løses hurtigt og nemt på nettet. Men digitaliseringen medfører også udfordringer, da cyberkriminelle hele tiden søger efter nye muligheder for at snyde og bedrage.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

I-Trusts cybersikkerhedsprogram er baseret på CIS 18 kontroller for cybersikkerhed

CIS 18 er den nyeste version af de foranstaltninger virksomheder kan tage i anvendelse for bedre cybersikkerhed. Rammen består af 18 indsatsområder, der dækker over en lang række foranstaltninger virksomheder bør have på plads for at være beskyttet mod cybertrusler. Brugen af kontrollerne kan opdeles i tre grupper efter virksomhedens type og størrelse.

Kontrollerne er mappet med de aktuelle cybertrusler og giver således virksomheden et billede af dens eksponering mod trusler.

CIS 18 er pragmatisk opbygget, og danner grundlag for indsatser i praksis:

– Cybersikkerhed gøres målbar

– Faciliterer en prioriteret indsats

– Metode, der danner grundlag for opfyldelse af best practice .

Cybertruslen er fortsat en alvorlig trussel mod Danmark, og truslen fra både cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj. Cybersikkerhed er helt afgørende for vores samfund, der er helt afhængig af digitale løsninger til gavn for velfærd og velstand.

Thomas Lund-Sørensen, Chef for Center for Cybersikkerhed

Udbytte:

 • Udførlig klarlægning af virksomhedenss sårbarheder og cybersikkerhed
 • Måling af virksomhedens muligheder for at arbejde med cybersikkerhed
 • Trusselsvurdering af hvorvidt cybersikkerhedskontrollerne afdækker de relevante trusler
 • Konkrete anbefalinger til at mindske sårbarheden

Excel ark eller SaaS-platform?

I-Trust har i platformen enablor en standardiseret metode for virksomhedernes arbejde med CIS-kontrollerne. Platformen sikrer organisationen et centralt samlingspunkt for cybersikkerhed, hvor excel ark erstattes med mulighed for automatiseret rapporter, benchmark og historik, samt en lang række optioner, der giver et klart billede af organisationens status og gaps.

CIS kontrollerne gennemføres via I-Trust platform, enablor, med følgende funktionalitet til rådighed:

 • Status – for alle organisationens initiativer for cybersikkerhed
 • Anbefalinger – baseret på CIS 18’s omfattende vidensbiblioteker
 • Overblik – over aktiviteter, evalueringer og opfølgninger
 • Administration – af kontroller og enheder
 • Aktivitetscenter – samlingspunkt for opgaver, opfølgninger og gentagelser
 • Historik – statusudvikling og historisk referencegrundlag
 • Benchmark – sammenligning med andre organisationers indsats
 • Rapportering – rapporter til ledelse og fagansvarlige
 • Analysemodul – BI analyser af status

Eksempel: One-Pager statusrapport

Automatisk udtræk af one-pager statusrapport

I-Trust har siden 2004 arbejdet med vurderinger af virksomheders compliance og digitalisering. Erfaringerne er samlet i enablor-platformen, der er udviklet til effektiv indsamling og bearbejdning af data. I-Trust er officiel CIS Controls Supporter, der giver vores samarbejdspartnere adgang til kontrollerne, samt en bred række af best practise anbefalinger.  

Book et uforpligtende møde med en af vores konsulenter, og få et sikkerhedsoverblik af jeres organisations samlede digitale aktiviter med et I-Trust Security Assessment.

Bruger i allerede CIS-kontroller i jeres organisation eller på vegne af klienter? Kontakt os, og lad os finde frem til om vi skal erstatte jeres excelark med én samlede platform.