Download vores 2021 produktkatalog

Cybersikkerhed

Danmark er et digitaliseret samfund, hvor både private virksomheder og offentlige myndigheder stiller mange digitale løsninger til rådighed for danskerne. De digitale muligheder giver stor værdi, mange gøremål kan løses hurtigt og nemt på nettet. Men digitaliseringen medfører også udfordringer, da cyberkriminelle hele tiden søger efter nye muligheder for at snyde og bedrage.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

I-Trusts cybersikkerhedsprogram er baseret på CIS cybersikkerhedsramme SC20, og i samarbejde med en række anerkendte specialister i cybersikkerhed er der udviklet en spørgeramme med alle kontroller fra SC20, suppleret med spørgsmål, der afdækker i hvilket omfang jeres organisation har forudsætningerne for at arbejde med kontrollerne. Vores velansete spørgeramme har gjort I-Trusts cybersikkerhedsprogram til et af markedets bedste værktøjer, som ikke alene baseres på SC20, men også er videreudviklet til at afdække et tilpasset behov hos vores brugere.

Hvad er CIS SC20?

CIS SC20 er et fællesskab, som blev defineret i 2008 med det formål at måle organisationers sårbarhed overfor cybertrusler og ruste dem til at være på forkant med potentielle angreb. SC20 bygger på kontroller, der ville have stoppet angreb, som allerede havde fundet sted i den virkelige verden.

CS20 er pragmatisk opbygget, og danner grundlag for ”Indsatser i praksis” – hvori man, som organisation, får mulighed for:

– At cybersikkerheden gøres målbar.

– At facilitere en prioriteret indsats, således at den tilpasses organisationens operative funktioner.

– At danne et grundlag for opfyldelse af lov og “best practice” i henhold til deling og opbevaring af data.

Cybertruslen er fortsat en alvorlig trussel mod Danmark, og truslen fra både cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj. Cybersikkerhed er helt afgørende for vores samfund, der er helt afhængig af digitale løsninger til gavn for velfærd og velstand.

Thomas Lund-Sørensen, Chef for Center for Cybersikkerhed

Udbytte:

Udførlig klarlægning af jeres organisations cybersikkerhed.

Måling af virksomhedens muligheder for at arbejde med cybersikkerhed.

Trusselsvurdering ift. hvorvidt cybersikkerhedskontrollerne afdækker de relevante trusler.

Hvorfor vælge I-Trust?

Udvidet spørgeramme, som tilpasses din organisations operative funktioner og accepteret niveau af risiko.

Automatiseret rapportering, med et letforståeligt output.

Fælles benchmark.

Mulighed for at følge udviklingen af indsats gennem gentagende sikkerhedsmålinger.

Et centraliseret værktøj, som er nem at bruge, og en rapportering, som er let at forstå.

Eksempel: Databeskyttelse