Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Kultur og organisation

Arbejdet med organisationskulturen kan være vanskeligt at navigere i, med ubekendte kræfter og faktorer, der kan påvirke ansattes opfattelse af kommunikation og signaler fra organisationen. I-Trusts kulturindeks sætter ord og tal på seks primære områder og støtter forandringsledelsen i bl.a. digital omstilling. 

Organisationens kultur er vigtig for risikostyring, idét risikokultur og sikkerhedskultur er væsentlige for medarbejdernes adfærd ifm. politikker og retningslinjer.

Kulturindekset berører kulturen om processer, politikker og retningslinjer samt organisationens compliance af lovgivning om persondata (EU GDPR), Anti-hvidvask (AML), Risikohandler m.v.

Kulturindeks

KFE’s kulturindeks indeholder seks primære områder med fokus på organisationens sikkerheds-gaps og sårbarheder.

 

Adfærd

Medarbejdere og lederes forståelse for organisationens mål, politikker og værdier.

Kompetence

Viden om og erfaring i korrekt brug og overholdelse af organisationens politikker.

Leder

Ledernes evne til at formidle organisationens mål og politikker.

Governance

Synligheden af virksomhedens kultur.

Hændelser

Medarbejdernes accept af og villighed til at rapportere hændelser og brud.

Behandlingssikkerhed

Indeks for den potentielle risiko for at retningslinjer overtrædes.


Måling af medarbejderadfærd med KFE

KFE er I-Trust egen metode for kulturvurdering og står for kendskabforståelse og efterlevelse. KFE er et analytisk redskab, der hjælper med at måle og skabe en forståelse for organisationens evne til at efterleve politikker og retningslinjer for god sikkerhedspraksis – organisationens sikkerhedskultur.

Efterlevelse af sikkerheds-politikker og holdningsbearbejdning understøttes ved at tage afsæt i de ansattes kultur og adfærd.

Formålet med KFE er at vise om ledere og medarbejderne har modtaget, forstået og vil arbejde efter gældende politikker og retningslinjer.

KFE-metode

KFE-metoden tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kendskab til politikker og retningslinjer. At medarbejdere har forståelse for, at disse politikker og retningslinjer er nødvendige og har de fornødne kompetencer til at efterleve dem. Indbygget i den praktiske anvendelse af KFE er metoder fra sociologi, psykologi, benchmarkanalyser og statistisk analyse.

Forandringsmodel KFE

Udbytte for virksomheden

 • Organisationen, herunder ledelsen får direkte adgang til målrettet information om hele organisationens sikkerhedvurdering og udvikling.
 • Gap-analyser af sårbarheder og daglig praksis, ift. indførelsen af stander og opfyldelse af lovpligtige indsatser.
 • Adgang til benchmark-data og historik
 • Mulighed for at følge udviklingen af indsatsen gennem gentagende sikkerhedsmålinger. 
 • Et centraliseret værktøj, der er nemt at bruge, og en rappotering, der er let at forstå.

Målgrupper

 • Direktion: indsigt i data for justering af organisationens værdier og adfærd
 • Ledelse: indblik i afdelingens resultater (benchmark og historik)
 • Medarbejdere: indsigt i egne resultater anonymt sammenholdt med kollegaere

Temaer i undersøgelsen

Undersøgelse af arbejdet med politikker og retningslinjer:

 • tilrettelæggelse ift. arbejdprocesser
 • kommunikation til medarbejdere
 • tilrettelæggelse ift. roller og ansvar

Dele i undersøgelsen

 1. Spørgsmål til respondenten, om arbejdet med politikker i organisationen.
 2. Spørgsmål om retningslinjer ifm. de enkelte arbejdsprocesser

 

 

KFE metoden er udviklet af I-Trust i samarbejde med psykologer fra danske og tyske universiteter og afprøvet igennem en lang række pilotprojekter i forskellige virksomhedstyper. I dag finder metoden anvendelse i såvel virksomheder, som i vurderinger af private borgeres sikkerhedskultur. I fastlæggelsen af metoden er anvendt psykologisk teori og organisationsteori, samt erfaringer fra trafikforskning og sikkerhedskultur i andre sammenhænge end it. I den praktiske anvendelse af KFE er indbygget metoder fra benchmark-analyser, statistisk analyse mm.