enablor – en cloudbaseret platform til IT-sikkerhedsarbejdet

enablor er en cloud-baseret platform med en række compliance- og styringsværktøjer, der hjælper jer med at arbejde målrettet med forbedringer og sikre compliance ift. gældende lovgivning og ISO- og branchestandarder. enablor er også platform for udviklingsprogrammer for it-sikkerhedskultur.
Platformen med tilhørende værktøjer er udviklet af I-Trust. 

Jeres toolbox i skyen

enablor-platformen er jeres toolbox i skyen med værktøjer, der gør jeres compliance- og forbedringsarbejde overskueligt, skaber awareness og engagerer organisationen i at fastholde fokus.

Med enablor kan I bevare overblikket over mange indsatsområder og følge status og fremskridt. I har effektive værktøjer til at analysere, forbedre og styre jeres indsatser for at opnå og fastholde compliance samt dele viden og benchmarke med andre.

I toolboxen finder I også værktøjer til direktions- og ledelsesrapportering, styring og implementering af anbefalede processer i organisationen samt analyse-, forbedrings- og kontrolværktøjer, fx til it-chef og informationssikkerhedsleder.

Samarbejde og videndeling

enablor gør det ikke kun nemt at samarbejde og videndele internt i virksomheden.

Hvis I vil samarbejde med en anden virksomhed, der også anvender enablor, kan vi sætte enablor op til, at I kan samarbejde og videndele på tværs af virksomheder. Vi har fx kommuner, der samarbejder om deres compliance-arbejde på en række områder, hvor det giver mening.

Vi har også organisationer, der anvender enablor som medlemsplatform. Et eksempel er en brancheorganisation, som ønsker at støtte medlemsorganisationerne med services i forhold til overholdelse af anbefalinger for god praksis og lovkrav. Samtidig repræsenterer medlemmerne en indsigt i branchens forhold. Omfanget af services og funktioner aftales i et samarbejde med brancheorganisationen.

Mini-enablor til uddelegering

Når I starter jeres compliance-arbejde på enablor, vælger I selv hvor mange værktøjer i enablor’s toolbox, I vil have adgang til. I vælger også selv hvor mange brugere, der skal have adgang til systemet.

Ønsker I at uddelegere en opgave til en bruger, som ikke skal have adgang til al data, kan det også lade sig gøre. Personen tildeles opgaven pr. mail og får hermed adgang til en mini-enablor. Ledelsen kan igennem hele processen følge opgavens fremskridt.

Dashboard med adaptiv brugergrænseflade

Sammenlign det med din mobiltelefon. Den har en adaptiv brugergrænseflade, hvor du til- og fravælger relevante apps alt efter behov og ønsker. På akkurat samme måde til- og fravælger du værktøjer i enablor og designer dit personlige dashboard med ikoner.

I betaler naturligvis kun for de værktøjer i toolboxen, som I ønsker at bruge.

enablor toolbox

Fleksibel prismodel: Pay as you scale

enablor anskaffes som ’Pay as you scale’. Det vil sige, at I aldrig betaler for mere, end I bruger. Fleksibiliteten gælder funktioner og samarbejdsområder såvel som det antal brugere, der oprettes.

Når I køber enablor, laver vi en plan over jeres behov og aftaler startniveauet. Ved opstart får I både adgang til platformen og til en basispakke med forskellige værktøjer og funktioner. I kan altid tilføje flere, efterhånden som behovet vokser, og jeres compliance-arbejde skrider frem.

Med basispakken kan I hurtigt komme i gang med spørgerammen, afdække gaps og analysere virksomhedens data.
I kan med fordel begynde med gap-analyser ift. EU’s Persondataforordning og/eller ISO27001, og herefter kan I bygge på enablor, efterhånden som jeres optimering skrider frem. Alt afhængig af hvor langt i processen I er, vil der være forskellige områder at tage fat på.

Værktøjer

Værktøjer i enablor’s toolbox

Alle værktøjer i enablor er samlet i én toolbox.

I bestemmer selv, hvor mange værktøjer I vil have liggende i jeres toolbox. I kan starte med enkelte værktøjer, og efterhånden som jeres compliance-arbejde skrider frem, kan I tilkøbe flere værktøjer. På den måde kan I løbende udbygge toolboxen med værktøjer, der passer ind i jeres projekt- og sikkerhedsledelse.

Vil du vide mere om, hvordan enablor fungerer, og hvordan din virksomhed kan få gavn af portalen, så kontakt I-Trust i dag. Vi tager gerne en uforpligtende samtale, et personligt møde eller en online demo, alt afhængig af jeres ønsker.

Værktøjer i enablors toolbox

Alle værktøjer i enablor er samlet i én toolbox.

I bestemmer selv, hvor mange værktøjer I vil have liggende i jeres toolbox. I kan starte med enkelte værktøjer, og efterhånden som jeres compliance-arbejde skrider frem, kan I tilkøbe flere værktøjer. På den måde kan I løbende udbygge toolboxen med værktøjer, der passer ind i jeres projekt- og sikkerhedsledelse.

 

Status Assessment

Vurdering af nuværende compliance og status

ISO27001

Vurdér din compliance ift. ISO27001

SoA (Statement of Applicability)

Dokumentér kontroller fra ISO27001

Dataflow

Proceslandskab

GDPR

Persondataforordningen

Analysis basis

Se resultat af statusvurderingen

Rapportgenerator

Rapportér med data fra Process Management

Gap-analyse

Afdæk gaps ift. lovkrav

Årshjul

Opret og planlæg opgaver