Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Platformen enablor

enablor er I-Trusts SaaS-platform, som bl.a. anvendes til statusmåling af compliance og indsatser ift. love og best practice. 

enablor anvendes i to sammenhænge:

  1. enablor til GRC-styring i den enkelte virksomhed eller organisation
  2. Project enablor, til bl.a. rådgivere og tilsyn i forbindelse med audit og selvevaluering af virksomheder

enablor som GRC-værktøj

Med udgangspunkt i GRC-modellen (Governance, Risk management, and Compliance) er enablor et værktøj, der er gearet til at udføre automatiseret tilsyn og kontrol, som samtidigt kan dokumentere dine GRC-indsatser. enablor er en proaktiv risikostyring, der sikrer, at risikoområder opdages tidligt og behandles rettidigt. Platformen er udviklet til at håndtere standard dokumentation af virksomhedens processer. Her indgår aftalestyring, som består af databehandler- og leverandøraftaler, dokumentation af sikkerhedstiltag, compliance, og automatiserede fortegnelser.

Project enablor

Project enablor er enablor-platformens modul til administration af virksomheder og tilsyn. Platformen understøtter behovet hos rådgivere, tilsyn og fælles organisationer for en samlet oversigt over virksomheder og deres status.

 

Fra Project enablor kan man oprette og administrere de enkelte virksomheder, bearbejde spørgerammer, der skal anvendes i tilsyn og audit, samt administrere, udsende og evaluere tilsyn.

 

Virksomheder, der indgår i tilsyn eller audit får adgang til statusafgivelse via links eller portaler med flere supplerende funktioner på.

 

Fra Project enablor kan status hos den enkelte virksomhed følges, og der kan efter besvarelse laves rapporter i forhold til de valgte sikkerhedskrav og -standarder, som tilsendes virksomhederne. Hvis virksomhederne har egen portal, har de egen adgang til et rapportmodul.

 

enablor platformen anvender benchmark på flere niveauer; således kan virksomheder ved gentagne anvendelser følge egen udvikling, ligesom der er mulighed for sammenligninger med peer-grupper.

Visionen med enablor

Med enablor er det vores vision, at it-sikkerhed indarbejdes som en kerneaktivitet i din organisations operative indsatser og inkorporeres, som en del af virksomhedens DNA.

enablor er hostet i Danmark, danskudviklet af iværksætter Klaus Kristensen med over 25 års erfaring inden for data- og it-sikkerhed.

enablors vigtigste målsætninger er, at platformen skal være med til at skabe en konsensus om informationssikkerhed og persondatasikkerhed, og at data skal være dynamiske og gøres sammenlignelige. Herved skabes der et godt grundlag for validitet og grobund for en optimal tilgang til målinger og målrettede indsatser.