Download vores 2021 produktkatalog

enablor

enablor er I-Trusts cloudbaseret platform, som anvendes til statusmåling af compliance og indsatser ift. love og “best practice”. Vores spørgerammer i Baseline og Baseline+ produkter hostes i enablor, herunder rapportering, med mulighed for benchmark ift. branchespecifikt data.

enablor er desuden udviklet til at håndtere standard dokumentation af virksomhedens processer. Heri indgår aftalestyring, herunder databehandler- og leverandøraftaler, dokumentation af sikkerhedstiltag, compliance, og automatiseret fortegnelser. Med udgangspunkt i GRC-modellen (Governance, Risk management, and Compliance) får du med enblor et værktøj, som er gearet til at udføre automatiseret tilsyn og kontrol, som samtidigt kan dokumentere dine Governance-, Risk- og Complianceindsatser. enablor er en proaktiv risikostyring, der sikrer, at risikoområder opdages tidligt og behandles rettidigt.

Med enablor er det vores vision, at it-sikkerhed indarbejdes som en kerneaktivitet i din organisations operative indsatser og inkorporeres, som en del af virksomhedens DNA.

Enablor er hostet i Danmark, danskudviklet af iværksætter Klaus Kristensen, med baggrund i +25 års erfaring med data og it-sikkerhed.

Enablors vigtigste målsætninger er, at platformen skal være med til at skabe en konsensus om informationssikkerhed og persondatasikkerhed, og at data skal være dynamiske og gøres sammenlignelige. Herved skabes der et godt grundlag for validitet og grobund for en optimal tilgang til målinger og målrettet indsatser.