Compliance within reach

Digitalisering og sikkerhed

Værktøjer, der hjælper organisationens omstilling og sikre effektive sikkerhedsindsatser


Sikkerhedsmåling og benchmark

Førende inden for statusmåling af compliance og indsatser ift. love og “best practice”. Vi leverer benchmark data til at skabe et synligt, segmenteret og målbart grundlag for vores brugere. Rapportering er “et klik væk”, hvor indsatsområderne fremgår tydeligt og enkelt. Baseret på det anerkendte Carnegie Mellons IDEAL-model.

Risikostyring og compliance

Velafprøvet metodik, som kan anvendes ved alle informations-relaterede opgaver. Vi leverer værktøjerne og styringsrammerne til jeres organisations informations- og datasikkerhed og sikrer en optimal risikostyring af jeres organisations indsats inden for informationssikkerhed og cyberområdet.

GDPR compliance

Nem og intuitivt værktøj, som skaber overblik og giver jer konkret og effektiv hjælp til at overholde persondatafordningen .Med enablor GDPR, er det slut med ad hoc-processer og lokale Excelark. Vi tilbyder en integreret løsning, hvor compliance opnås via en systematiseret og automatiseret tilgang.

Organisatorisk læring og digitalisering

Vil du klæde dine medarbejdere og systemejere på til sikker it-adfærd, uanset hvor de arbejder fra? Vi tilbyder dybdegående analyser af organisationens it-adfærd blandt ledere og medarbejdere, med fokus på lov og “best practice”-metoder for en sund og effektiv sikkerhedskultur.

Samarbejdspartnere

Baseline

Baseline er et værktøj til din organisations vurdering af it-sikkerhed, som er udviklet i Danmark, ift. lov og “best practice”- anbefalinger

Baseline+

En række tilkøbsmuligheder, med yderligere muligheder for at måle og rapportere din organisations it-sikkerhed

Kultur og organisation

Kontinuerlig opmærksomhed på, om medarbejderne har de nødvendige forudsætninger for at efterleve regler og politikker i jeres organisation

Cybersikkerhed

Et af markedets mest veludviklet værktøjer baseret på CIS cybersikkerhedsramme SC20. Udviklet i samarbejde med en lang række specialister igennem et internationalt samarbejde

GRC

I-Trusts GRC leverer en integreret tilgang til it-ledelse, som samler hele organisationens sikkerhedsstrategi, kvalitetsledelse, risikostyring og administration af compliancekrav, i en og samme løsning

I-Trust Learning

Online kurser og ledelseskurser, som styrker de processer, ansvarsplacering og kompetencer, der er nødvendig for at organisationen kan tage del i sikkerhedsopgaverne og de afledte indsatser
I-Trusts tilgang til it-sikkerhed og compliance bygger på videnskabelig teori – Carnegie Mellons IDEAL-model. Målet er, at it-sikkerhed inkorporeres som en del af jeres virksomhedskultur

Måling af virksomhedens it-sikkerhed

Adfærd og systemer vurderes ift. organisationens evne til at følge den gængse lovgivning og best practice adfærd

Identificering af indsatsområder

Via automatiseret rapportering og/eller tilpasset analyser, identificeres virksomhedens indsatsområder

Implementering af indsatser

Prioritering af identificeret "gaps" i organisationens sikkerhedsadfærd, og målrette praktiske indsatser

Kultur og organisatorisk læring

Indkorporering af periodevis måling og indsats, som en del af organisationens årshjul/rutine

CASES

I-Trusts mål er at øge it- og datasikkerheden i jeres organisation, med ROI for øje
it-sikkerhed skal støtte forretningen – også økonomisk

I-Trust

Gladsaxe Kommune

Understøttelse af sårbarhedsvurdering til kommunens it-systemer  Gladsaxe Kommune har en indarbejdet metode, hvor it-ansvarlige og forretningens systemejere indgår i fælles vurderinger og rapportering af den risiko,

Læs mere »
I-Trust

KL – Kommuners Landsforening

Baseline for danske kommuners informations- og persondatasikkerhed De danske kommuner gennemførte i perioden 2016 til 2019 et digitaliseringsprogram, hvor et af initiativerne var informationssikkerhed som generel forudsætning

Læs mere »
I-Trust

Erhvervsstyrelsen

Undersøgelse af sikkerhedspraksis i små og mellemstore virksomheder – 10 udvalgte cases  Erhvervsstyrelsen ønskede, på baggrund af en analyse af praksis i 10 udvalgte virksomheder, vurderinger af barrierer for og

Læs mere »
I-Trust

Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelser af befolkningens sikkerhedskultur og -kompetencer  I-Trust har i flere projekter understøttet først IT- og Telestyrelsen, siden Digitaliseringsstyrelsen i analyser af den danske befolknings opmærksomhed på og

Læs mere »
I-Trust

Helsenett, No

Analyse af sikkerhedskultur blandt de virksomheder, der er koblet til Helsenett services.   Helsenett er leverandør af det nationale sundhedsnet i Norge, der transmitterer alle sundhedsdata. Institutioner koblet til Helsenett skal

Læs mere »
I-Trust

Helse Sør-Øst, No

Analyse af sikkerhedskultur blandt 10.000 af regionens sundhedspersonale. Sammen med NorSiS indgik I-Trust i et awareness-projekt for en del af den norske sygehussektor – Helse Sør-Øst med over 100.000 ansatte.

Læs mere »

Seneste Blogindlæg

Ghita

Cybercrime survey – 2021

PWC har offentliggjort rapporten for Cybercrime survey fra 2021 om cybersikkerheden i danske organisationer og virksomheder. Rapporten er baseret på besvarelser fra 402 virksomhedsledere, it-chefer

Læs mere »