Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelser af befolkningens sikkerhedskultur og -kompetencer 

I-Trust har i flere projekter understøttet først IT- og Telestyrelsen, siden Digitaliseringsstyrelsen i analyser af den danske befolknings opmærksomhed på og kompetencer til at anvende it sikkert. Analyserne har haft til formål at lave en initial måling af tilstande før større nationale indsatser og efterfølgende vurdere effekten af indsatserne. Indsamlingen af data var baseret på KFE-metoden og gjorde det muligt at vurdere befolkningsgruppers viden og opmærksomhed på trusler og sikkerhedstiltag, såvel som viljen til at ville efterleve retningslinjer.  

Logo og design

KFE-metoden er udviklet af I-Trust i samarbejde med psykologer fra danske og tyske universiteter og anvendt i såvel landeanalyser som i projekter for enkelte virksomheder. 

Analyserne resulterede i profilbilleder af befolkningsgrupper, blandt andet i forhold til risikovillighed, digital dannelse – som for eksempel forskellen mellem “Digitalt indfødte”, typisk unge – og de ældre befolkningsgrupper med en anden tilgang til it.  

Kategorisering, som med årene er blevet en brancheanerkendt metode, blev baseret på målgruppens adfærd: 

  • “Den forsigtige” 
  • “Den lovlydige” 
  • “Tolken” 
  •  “Den egenrådige” 

Rapporterne fra undersøgelserne blev brugt til evaluering og målretning af nationale påvirkningstiltag. 

Læs mere omkring vores arbejde med kulturen i organisationen. Vi anskuer kulturen, som en dynamisk enhed, som kan stimuleres til at agere i en ønsket retning. Book et møde med en af vores konsulenter for nærmere information.