Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Erhvervsstyrelsen

Undersøgelse af sikkerhedspraksis i små og mellemstore virksomheder – 10 udvalgte cases 

Erhvervsstyrelsen ønskede, på baggrund af en analyse af praksis i 10 udvalgte virksomheder, vurderinger af barrierer for og følgeomkostningerne af digital sikkerhed i dansk erhvervsliv. Hovedformålet med analysen var at skabe solid viden om de barrierer danske virksomheder, herunder særligt SMV’er, møder i forbindelse med den digitale sikkerhed.  

Rapporten fokuserede på tre temaer: 

  1. Den digitale eksponering
  1. Virksomhedernes risikostyring
  1. Virksomhedsejernes/ledernes risikoerkendelse

En del af rapporten omhandlede de omkostninger den enkelte virksomhed står overfor som følge af brud på it-sikkerheden og ikke mindst betydningen for virksomhedernes konkurrenceevne. Endelig omfattede rapporten en afdækning af, hvorledes virksomhedernes it-sikkerhed kunne understøttes af centrale initiativer.