Søg
Close this search box.
Compliance within reach

KL – Kommuners Landsforening

Baseline for danske kommuners informations- og persondatasikkerhed

De danske kommuner gennemførte i perioden 2016 til 2019 et digitaliseringsprogram, hvor et af initiativerne var informationssikkerhed som generel forudsætning for digitaliseringstiltagende og som forberedelse til indførelsen af EU’s persondatadirektiv.

I-Trust understøttede sikkerhedsprogrammet med en baseline-platform, hvor kommunerne angav status på informations- og persondatasikkerhed på mere end 400 parametre. Fokusområderne var ISO 27001-2, persondatasikkerhed og cybersikkerhed. 

Den afsluttende rapport blev i sommeren 2020 behandlet og godkendt af KL’s bestyrelse. Baseline-programmet blev besluttet at skulle fortsætte og er genoptaget i 2021. Programmet følger kommunernes status for cybersikkerhed, ISO 27001, persondatasikkerhed og som særligt fokusområde; kommunernes organisering af sikkerhedsarbejdet. 

KL Baseline har gjort det muligt for alle landets kommuner at måle deres status i forhold til it-sikkerhed, og har år for år været i stand til at måle effekten af deres indsatser. Kommunerne har draget fordel af benchmark data, som er samlet igennem årene og herigennem været i stand til at sammenligne egen status og indsats med andre kommuner. 

En række kommuner har tilkøbt ekstra I-Trust produkter som ledelsesrapporteringer og fællesskab om Baselinedata. 

Samarbejdet med KL fortsætter til 2024, med en fortsættelse af fokus på kommunernes status og indsatser.