Download vores 2021 produktkatalog

KL – Kommuners Landsforening

Baseline for danske kommuners informations- og persondatasikkerhed

De danske kommuner gennemførte i perioden 2016 til 2019 et digitaliseringsprogram, hvor et af initiativerne var informationssikkerhed som generel forudsætning for digitaliseringstiltagende og som forberedelse til indførelsen af EU’s persondatadirektiv.

I-Trust understøttede sikkerhedsprogrammet med en baseline-platform, hvor kommunerne angav status på informations- og persondatasikkerhed på mere end 400 parametre. Fokusområderne var ISO 27001-2, persondatasikkerhed og cybersikkerhed. 

Den afsluttende rapport blev i sommeren 2020 behandlet og godkendt af KL’s bestyrelse. Baseline-programmet blev besluttet at skulle fortsætte og er genoptaget i 2021. Programmet følger kommunernes status for cybersikkerhed, ISO 27001, persondatasikkerhed og som særligt fokusområde; kommunernes organisering af sikkerhedsarbejdet. 

KL Baseline har gjort det muligt for alle landets kommuner at måle deres status i forhold til it-sikkerhed, og har år for år været i stand til at måle effekten af deres indsatser. Kommunerne har draget fordel af benchmark data, som er samlet igennem årene og herigennem været i stand til at sammenligne egen status og indsats med andre kommuner. 

En række kommuner har tilkøbt ekstra I-Trust produkter som ledelsesrapporteringer og fællesskab om Baselinedata. 

Samarbejdet med KL fortsætter til 2024, med en fortsættelse af fokus på kommunernes status og indsatser. 

About the Author

You may also like these