Søg
Close this search box.
Compliance within reach

NIS2-direktivet blev i medio november 2022 formelt vedtaget i EU

Med Ruslands invasion af Ukraine og brugen af hackerangreb til krigsførelse er der sat skub i arbejdet med udbygningen af EU’s lovgivning om cybersikkerhed. Det gælder NIS2-direktivet, der er en udvidelse af NIS-direktivet (Network and Information Security directive) vedtaget i 2018.

Hvad er NIS2?

NIS-direktivet omfatter virksomheder, der arbejder med kritisk infrastruktur og stiller krav til, at disse virksomheder skal tage særlige forholdsregler i cybersikkerhed. Manglende efterlevelse af det kommende NIS2-direktiv kan resultere i bødestraf til de pågældende virksomheder. Sektorer, der er omfattet af NIS2 er bl.a. inden for: digital infrastruktur, offentlig forvaltning, kurerfirmaer, affaldshåndtering, fremstilling af andet medicinsk udstyr, computere og elektronik, maskinudstyr, digitale udbydere mf. Direktivet stiller skærpede forpligtelser til disse sektorer i forhold til risikostyring og rapportering til myndigheder.

Hvornår skal den implementeres?

Den 27. december 2022 blev NIS2-direktivets tekst offentliggjort i Lovtidende. Nedtællingen for implementering i medlemslandene, er derfor officielt begyndt og direktivet skal være implementeret i dansk lov, senest den 17. oktober 2024. 

Det er derfor en god idé for virksomheder at forberede sig og gøre det klart, hvilke sikkerhedsmæssige tiltage, man bør tage i brug, også selvom NIS2-direktive være implementeret i morgen. I-Trust har mange års erfaring med cybersikkerhed og tilbyder værktøjer til vurdering af virksomheders status og risici.

Hvad kan I-trust gøre for jer?
Hos os i I-trust, arbejder vi allerede med NIS-2 direktivet i vores systemer og kan derfor levere god og professionel hjælp til jeres virksomhed.