Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Ny pulje til digital sikkerhed

Erhvervsministeriet har fastlagt en pulje på 50 mio., der skal være med til at optimere den digitale sikkerhed i danske SMV’er. Fra denne pulje kan virksomheder med op til 250 ansatte søge om tilskud på 50.000 kr. til privat rådgivning om digital sikkerhed. Formålet med puljen er at forbedre sikkerheden i de danske virksomheder gennem bl.a. certificering eller mærkning, herunder D-mærket, ISO 27001 eller ISAE 3000/ISAE 3402.

Puljen åbner for ansøgninger den 17. marts 2022 kl. 9.00.

Rådgivningsprocessen

En rådgivning, med en af de godkendte rådgivere på SMV:Digitals liste, vil indeholde behovsanalyse og mulige løsninger og implementering.

  1. Behovsanalyse: Her genenmgås den digitale sikkerhed og dataetik og behovet afdækkes. Der kan suppleres med rapport over tiltag, som virksomheden skal sætte i gang. Virksomheden skal forventeligt selv stå for en stor del af kortlægningsarbejdet.
  2. Mulige løsninger og implementering: I denne fase er fokus på, at virksomheden bliver støttet i at foretage de nødvendige tiltag, der blev afdækket i behovsanalysen. Eksempler på dette kunne være hjælp til dokumentation af virksomhedens sikkerhedsaktiviteter, etablering af praktiske sikkerhedsaktiviteter, skabe en governance-struktur for dataetik eller udformning af en dataetisk politik. Herunder kan der også ydes støtte til ansøgning om en certificerings- eller mærkningsordning.

Rådgiverens rolle

Rådgiveren skal bistå virksomheden i processen, men det er virksomheden selv, der skal stå for aktiviteterne. Særligt implementering af processer og politikker forudsætter at virksomheden er aktivt inde over arbejdet.

Du kan finde skabelon til ansøgningen og mere information om puljen gennem SMV:Digitals hjemmeside.

Hvis tilskudsordningen har jeres interesse, kan I kontakte I-Trust for at få støtte og vejledning til ansøgningsprocessen. På den måde kan I øge jeres muligheder for tilskud og i sidste ende optimere forløbet hen mod en certificering eller mærkning i digital sikkerhed.