Download vores 2021 produktkatalog

Helse Sør-Øst, No

Analyse af sikkerhedskultur blandt 10.000 af regionens sundhedspersonale

Sammen med NorSiS indgik I-Trust i et awareness-projekt for en del af den norske sygehussektor – Helse Sør-Øst med over 100.000 ansatte. I-Trust vurderede ved brug af KFE-metoden sikkerhedskulturen og hvor awareness-arbejdet skulle fokusere. KFE-analyserne skulle monitorere resultatet af de kultur- og kompetencepåvirkende indsatser. 

KFE-metoden er udviklet af I-Trust i samarbejde med psykologer fra danske og tyske universiteter og afprøvet igennem en lang række pilotprojekter i forskellige virksomhedstyper.

KFE-projektet omfattede 12.500 ansatte og skulle bl.a. via målrettede evalueringsskemaer sikre, at travlt sygehuspersonale deltog, uden der var konflikter med de daglige opgaver. KFE-projektet gav værdifulde KPI for de enkelte sygehusenheder og personalegrupper.

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere understøttede awareness-arbejdet med målrettede projekt-KPI for de enkelte resultatområder. Mere end 85% af det udvalgte personale deltog i analyserne – der udover monitorering af før-efter kultur, også bidrog væsentligt til at skabe opmærksomhed om nødvendigheden af awareness-arbejdet. KFE-analyserne betød bl.a. at Helse Sør-Øst fik adgang til målbart data på områder, hvor man tidligere ikke havde muligheden, herunder:

  1. Betydningen af ledelsens synlighed.
  2. Ledernes holdning til og arbejde med sikkerhedskultur.
  3. Medarbejdernes viden og opmærksomhed på sikker brug af it og data.
  4. De enkelte institutioners praksis og forskelle mellem disse.
  5. Forskelle mellem persongrupper.

Læs mere omkring vores arbejde med kulturen i organisationen. Vi anskuer kulturen, som en dynamisk enhed, som kan stimuleres til at agere i en ønsket retning. Book et møde med en af vores konsulenter, og lad os se om vi kan skabe værdi for jeres organisation.

About the Author

You may also like these