Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Helse Sør-Øst, No

Analyse af sikkerhedskultur blandt 10.000 af regionens sundhedspersonale.

Sammen med NorSiS indgik I-Trust i et awareness-projekt for en del af den norske sygehussektor – Helse Sør-Øst med over 100.000 ansatte. I-Trust vurderede sikkerhedskulturen ved brug af KFE-metoden. Dertil forelagde I-Trust hvor awareness-arbejdet skulle fokuseres. KFE-analyserne skulle monitorere resultatet af de kultur- og kompetencepåvirkende indsatser. 

KFE-metoden er udviklet af I-Trust i samarbejde med psykologer fra danske og tyske universiteter og afprøvet igennem en lang række pilotprojekter i forskellige virksomhedstyper.

KFE-projektet omfattede 12.500 ansatte og skulle blandt andet via målrettede evalueringsskemaer sikre, at travlt sygehuspersonale deltog, uden der var konflikter med de daglige opgaver. KFE-projektet gav værdifulde KPI’er for de enkelte sygehusenheder og personalegrupper.

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere understøttede awareness-arbejdet med målrettede projekt-KPI for de enkelte resultatområder. Mere end 85% af det udvalgte personale deltog i analyserne. Derudover fulgte monitorering af før-efter kultur, der bidrog væsentligt til at skabe opmærksomhed om nødvendigheden af awareness-arbejdet. KFE-analyserne betød blandt andet at Helse Sør-Øst fik adgang til målbart data på områder, hvor man tidligere ikke havde muligheden, herunder:

  1. Betydningen af ledelsens synlighed.
  2. Ledernes holdning til og arbejde med sikkerhedskultur.
  3. Medarbejdernes viden og opmærksomhed på sikker brug af it og data.
  4. De enkelte institutioners praksis og forskelle mellem disse.
  5. Forskelle mellem persongrupper.

Læs mere omkring vores arbejde med kulturen i organisationen. Vi anskuer kulturen, som en dynamisk enhed, som kan stimuleres til at agere i en ønsket retning. Book et møde med en af vores konsulenter, og lad os se om vi kan skabe værdi for jeres organisation.