Compliance within reach

Gladsaxe Kommune

Understøttelse af sårbarhedsvurdering til kommunens it-systemer  Gladsaxe Kommune har en indarbejdet metode, hvor it-ansvarlige og forretningens systemejere indgår i fælles vurderinger og rapportering af den risiko,

Læs mere »

KL – Kommuners Landsforening

Baseline for danske kommuners informations- og persondatasikkerhed De danske kommuner gennemførte i perioden 2016 til 2019 et digitaliseringsprogram, hvor et af initiativerne var informationssikkerhed som generel forudsætning

Læs mere »

Erhvervsstyrelsen

Undersøgelse af sikkerhedspraksis i små og mellemstore virksomheder – 10 udvalgte cases  Erhvervsstyrelsen ønskede, på baggrund af en analyse af praksis i 10 udvalgte virksomheder, vurderinger af barrierer for og

Læs mere »

Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelser af befolkningens sikkerhedskultur og -kompetencer  I-Trust har i flere projekter understøttet først IT- og Telestyrelsen, siden Digitaliseringsstyrelsen i analyser af den danske befolknings opmærksomhed på og

Læs mere »

Helsenett, No

Analyse af sikkerhedskultur blandt de virksomheder, der er koblet til Helsenett services.   Helsenett er leverandør af det nationale sundhedsnet i Norge, der transmitterer alle sundhedsdata. Institutioner koblet til Helsenett skal

Læs mere »