Søg
Close this search box.
Compliance within reach

G Suite for Education tjenester

Skolernes brug af G Suite for Education tjenester fører til nye guidelines fra Datatilsynet.

Google G Suite
Google G Suite anvendes i dag i et flertal af skolerne i det danske skolevæsen. Ved oprettelse af brugere på googles tjenester indsamles en række personoplysninger, herunder persondata om børn, hvor særlige forholdsregler og compliancekrav skal overholdes.

Datatilsynet om Google tjenester i folkeskolen
I 2019 modtog Datatilsynet en klage om en elev-konto, oprettet uden forældresamtykke. Datatilsynet iværksatte herefter en sag, for at vurdere den kommunale praksis på området.

Schrems II
Udfordringen ved anvendelsen af Googles produkter er, at USA anses som et tredjeland efter Schrems ll afgørelsen i sommeren 2020. Som opfølgning har Datatilsynet bekendtgjort, at anvendelsen af googles tjenester kan fortsættes i de danske folkeskoler, og skal omfatte et overførselsgrundlag (jf. databeskyttelsesforordningens art. 46) som supplerende foranstaltning til kortlægningen af systemer og behandlinger.

Læs mere på pro.ing.dk/compliancetech.