Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Kompetencekursus

Dette kursus er et tilbud om uddannelse for ledere, så de har forudsætningerne for aktivt at kunne indgå i ledelsessystemet for informations- og datasikkerhed, og henvender sig til:

  • Organisationens ledere, der har opgaver som data- eller systemejere
  • personaleledere, deltagere i styregrupper m.v. med ansvar for sikkerhed
  • Systemadministratorer

Kurset styrker de processer, ansvarsplacering og kompetencer, der er nødvendig for at organisationen kan tage del i sikkerhedsopgaverne som forudsat i databeskyttelsesloven og ISO 27001

Kurset er bygget op omkring de opgaver og ansvar organisationen har ved løsning af krav fra Databeskyttelsesloven og ISO 27001 (Informationssikkerhed).

For en række opgaver som f.eks. tilsyn med rettigheder, risikovurdering og beredskab gennemgås baggrund, terminologi og opgaver, således at lederne får forståelse og forudsætninger for at kunne løse de opgaver de tildeles som del af organisationens sikkerhedsstyring. Hvert modul afsluttes med en test og testbevis.


Kurset tilbydes i tre moduler målrettet personale og mellemledere, system- og dataansvarlige og it-sikkerhedsudvalget.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-6.png


Som supplement til de tre spor afholdes introducerende webinar for alle deltagende ledere, hvor kurserne og målene introduceres, med mulighed for at bearbejde spørgsmål.

Kurset kan suppleres med værktøjer, hvor hver leder får personlige dashboard og onepager-rapport ift. opfyldelsen målt på ansvar og opgaver samt benchmark med andre ledere i organisationen. Dette tilbud er inklusive et webinar, hvor organisationens status gennemgås som afslutning på forløbet.

Moduler og lektioner:

  • Personale og mellemledere ca. 15 lektioner
  • System- og dataansvarlige ca. 20 lektioner
  • It-sikkerhedsudvalg ca.4-6 lektioner

Hvert modul består af flere lektioner, samt test. Lektionerne er grupperet efter tema, som gør tilrettelæggelse og afvikling mere overskuelig.

Kontakt os via mail, eller telefonisk for at få et tilbud til din organisations kommende kompetencekursus.