Søg
Close this search box.
Compliance within reach

Beredskabsstyring – BCMS

Et BCM-system er grundlaget for en omkostningseffektiv beskyttelse og reetableringsløsning, der balancerer risikoen for tab med omkostningerne for beskyttelse af de kritiske forretningsprocesser.

Med vores beredskabsstyring, enablor BCMS (Business Continuity Management System), er det muligt at opbygge, vedligeholde, træne og gennemføre beredskabssituationer. Et BCM-system er grundlaget for en omkostningseffektiv beskyttelse og reetableringsløsning, der balancerer risikoen for tab med omkostningerne for beskyttelse af de kritiske forretningsprocesser.

Enablor BCMS er udviklet til alle typer organisationer, med afsæt i ISO 22301, ISO 27001-2 og branchestandarden for den pågældende branche. Det er let at opbygge beredskabsplaner med vores system, da det er muligt, at importere data direkte til systemet. Og så indeholder systemet en række værktøjer til risikovurdering, risikostyring, erklæring af katastrofer og medierelationer.

ISO 27001 ?

ISO 27001 beskriver it-beredskabsstyring, og hvorledes enhver given organisation kan agere proaktivt.

ISO27001 er angivet med 4 hovedformål, med base i it-beredskabsstyring:

 • At sikre at it-sikkerhed er en integreret del af virksomhedens beredskab.
 • At modvirke afbrydelser i virksomhedens operationelle aktiviteter.
 • At værne om kritiske informationsaktiver mod større nedbrud og katastrofer.
 • At sikre hurtig genetablering af organisationens kritiske processer.

Vær forberedt før krisen opstår

Helt generelt, er ideen med et BCM-system, at det skal understøtte forretningskritiske processer og it-systemer. Enablor BCMS er udviklet ud fra mange års erfaring med beredskabsstyring og kan derfor håndtere varierende krisesituationer såsom pandemier, it-nedbrud, hacking mm.

Systemet bygger på en række fastlagte faser, fra prioritering og analyse af behov, til opbygning af beredskabsplanen, afprøvning og test.

 • Kend din forretning
 • Udvikle din beredskabsplan
 • Anvend planen
 • Vedligehold planen

BCMS bygger på en række af fastlagte faser, fra prioritering og analyse af behov, til opbygningen af BC-planen, samt afprøvning og test. På tværs af disse områder understøtter enablor BCMS generelle
opgaver: Lede, kontrollere, revidere, kommunikere, træne og overvåge. enablor BCMS arbejder sammen med enablor GRC for let opbygning af prioriteringer, beskrivelser af alternativ kapacitet og
tilsyn. I enablor BCMS kan man arbejde i fællesskaber om indhold af BC-planen, og om fælles tilsyn med leverandører.

Med enablor BCMS kan du:

 • Lave statusvurdering af nuværende beredskab og forudsætninger for beredskab.
 • Identificere og beskytte kritiske forretningsprocesser.
 • Afklare og styre risici.
 • Gennemføre en dækkende konsekvensvurdering.
 • Analysere den kritiske infrastruktur.
 • Udvikle strategier til imødegåelse og behandling af hændelser.
 • Udvikle procedurer til brug i beredskabssituationer.
 • Tilknytte og vurdere indsatsen fra supplerende produkter.
 • Træne og vedligeholde beredskabsplanen.
 • Overvåge træning af ledelse og medarbejdere.
 • Kontrollere om forudsætningerne for beredskabsplanen er gældende (alternative ressourcer, tilkaldeplaner, actioncards mv.)

Enablor BCMS fås som et selvstændigt system eller som en overbygning på enablors GRC-funktioner. Book et møde med en af vores konsulenter, og lad os vise dig, hvorledes vi kan gøre en forskel for din organisation.