I arbejdet med sikre compliance er det vigtigt at uddanne jeres medarbejdere, så alle kender og er fortrolige med retningslinjer og korrekte processer. Uanset hvor I befinder jer i jeres compliance-arbejde, kan I skærpe indsatsen ved at uddanne organisationen, så alle ved det samme, forstår det samme og agerer ens.

Med e-learning-systemet NanoLearning uddanner I jeres medarbejdere ved hjælp af korte og informative lektioner uden at tage unødvendig tid fra arbejdet. NanoLearning er et supplement til enablor og en simpel og effektiv måde at uddanne organisationen på.

Vi tilbyder NanoLearning i samarbejde med vores norske alliancepartner Junglemap.

Hvorfor virker NanoLearning så godt?

Mange virksomheder bruger dage og uger på at planlægge, koordinere, afholde og deltage i omfattende uddannelsesforløb, hvor kursusdagene i den bedste mening er lange og tætpakkede. Det svarer til at tage et helt års vitaminpiller på en gang, og uddannelsesindsatsen kaster sjældent tilstrækkelig læring af sig.

Vi lærer nemlig bedst i små bidder af viden, der gentages og indgår som en naturlig del af vores daglige arbejde, hvor vi med det samme kan tage vores nye viden i brug. Akkurat som vitaminpiller optages læring bedst i små doser fordelt over tid.

NanoLearning kurser består af fokuserede og anvendelsesorienterede lektioner af højst 5 minutters varighed, som den enkelte medarbejder nemt kan passe ind i sit daglige arbejde. Lektionerne fordeles over tid, fx en lektion hver anden uge i et halvt år. Det øger både indlæringen og sandsynligheden for, at medarbejderen rent faktisk husker det lærte.


Fleksibel og effektiv læring med høj brugertilfredshed

NanoLearning er e-learning kurser, som gør det nemt og effektivt for jer at uddanne jeres medarbejdere, uden at det kræver plads i kalenderen.

NanoLearning kurser er delt op i korte lektioner, der aldrig varer mere end 5 minutter. Jeres medarbejdere kan selv bestemme, hvor og hvornår de ønsker at gennemgå lektionerne uden at det tager for lang tid ud af hverdagen. Ledelsen kan følge med og har et overblik over, hvem der har besvaret.

Hvert NanoLearning kursus fordeles over tid, og kursets lektioner frigives en for en over en periode, fx en lektion hver anden uge i et halvt år. Lektionerne sendes ud på mail, først til ledelsen og en uge senere til resten af medarbejderne, som modtager de enkelte lektioner på samme tid.

Ved kun at frigive en lektion af gangen fokuserer man på en ting af gangen – i stedet for at læse mange lektioner igennem på én gang og glemme halvdelen, inden man er færdig.

Korte og præcise lektioner

Lektionerne i NanoLearning er korte og præcise, de tager kun 2-5 minutter. Der er ingen forstyrrende elementer som lyd eller video, kun letforståelig tekst.

Lektionerne er alle bygget op på samme måde: en indledning der iscenesætter lektionens indhold, en række forklarende og beskrivende tekster og en reflekterende afslutning. I hver lektion peges der tilbage til tidligere eller andre lektioner, som kursusdeltageren kan veksle mellem.

Ved at gentage indholdet af lektionerne og sprede lektionerne ud over længere tid øges indlæringen og sandsynligheden for, at medarbejderen rent faktisk husker det lærte.

Se hvordan en NanoLearning lektion fungerer!

Vil du vide mere om NanoLearning? Download vores produktblad her!

Download NanoLearning produktblad

Uddannelse ved hjælp af NanoLearning betyder:

 • Høj deltagelse og lav frafaldsrate
 • Varig effekt fra dag 1
 • Motiverede og tilfredse kursister.

Bibliotek med e-learning-kurser klar til brug                

NanoLearning tilbyder en række standardkurser klar til brug inden for:

It-sikkerhed og Code of Conduct

 • Awareness
 • Informationssikkerhed
 • Lederopgaver
 • EU’s persondataforordning GDPR
 • ISO 2700x
 • Business Ethics

Microsoft-platforme

 • Windows
 • Office 365
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Yammer

Lean kommunikation og samarbejde

 • Effektiv mail-kultur
 • Effektive møder
 • Projektarbejde
 • Arbejdsprocesser

NanoLearning til lige præcis jeres behov

Det er oplagt, at I bruger NanoLearning til at understøtte jeres compliance-arbejde på enablor, men NanoLearning kan bruges til alle former for uddannelse i alle størrelser og typer virksomheder.

Med NanoLearning kan I få adgang til en lang række basiskurser fra NanoLearnings bibliotek med e-learning-kurser klar til brug inden for it-sikkerhed og Code of Conduct, Microsoft-platforme, samt lean kommunikation og samarbejde.  

I kan også vælge at få ’fri leg’-adgang til NanoLearning, så I kan udvikle jeres egne kurser, fx til støtte for igangværende projekter. I kan oprette og redigere lektioner, og I kan tilføje eget materiale i form af videoer, billeder, lydsekvenser mv.

Samarbejde og videndeling mellem organisationer og internt i virksomheden

Virksomheder og organisationer der anvender NanoLearning, har ikke kun gavn af e-learning-systemet internt.

Sammen med Junglemap har vi fx gjort det muligt for danske kommuner at dele e-learning-lektioner og erfaringer fra awareness-programmer indbyrdes. Denne form for samarbejde og videndeling er både med til at højne kvaliteten af indholdet og lette opgaven med at komme i gang.

Et konkret eksempel er en dansk kommune, der havde udarbejdet NanoLearning-lektioner om, hvordan man undgår et ransomware-angreb. En anden kommune oplevede desværre et angreb. De fik ransomware-lektionerne fra den første kommune, tilpassede dem til præcist deres eget behov i forhold til det specifikke angreb, og kunne meget hurtigt uddanne deres medarbejdere. Nu deler den pågældende kommune deres lektioner med andre kommuner.