Download vores 2021 produktkatalog

Tilsyn

Selvom det ikke fremgår eksplicit af en bestemmelse i databeskyttelsesforordningen, at man skal påse behandlingssikkerheden hos sine databehandlere, er det Datatilsynets opfattelse, at man også nu her, hvor forordningen finder anvendelse, skal påse behandlingssikkerheden hos sine databehandlere. Kilde: Datatilsynet

Ovenstående betyder, at den dataansvarlige har ansvar for, at der tilføres tilsyn med, at databehandleraftaler, som er indgået overholdes, hånd i hånd med, at man sikrer, at databehandleren har gennemført de aftalte faglige og planmæssige forholdsregler.

enablors tilsynsmodul kan anvendes til opfølgning på interne og eksterne behandlere af data. Tilsynet forgår igennem en spørgeramme, som sikrer at jeres systemejere og databehandlere overholder jeres organisations definerede sikkerhedspolitiker.

Data gemmes og indgår i den samlede historik omkring behandlere. Tilsynsresultatet indgår på den digitale platform og er del af dokumentation af sikkerheden på det inspicerede.  

Vi har mange års erfaring indenfor ledelsessystemer for informationssikkerhed, og har en dokumenteret baggrund, hvor vi har optimeret en lang række organisationers tilgang til deres it-sikkerhed. Book et møde med en af vores konsulenter, og lad os se om vi kan skabe værdi for jeres organisation.