Compliance within reach

Baseline

Baseline er et værktøj til din organisations vurdering af it-sikkerhed, som er udviklet i Danmark, ift. lov og best practice-anbefalinger

Baseline+

En række tilkøbsmuligheder, med yderligere muligheder for at måle og rapportere din organisations it-sikkerhed

Kultur og organisation

Kontinuerlig opmærksomhed på, om medarbejderne har de nødvendige forudsætninger for at efterleve regler og politikker i jeres organisation

Cybersikkerhed

Et af markedets mest veludviklet værktøjer baseret på CIS cybersikkerhedsramme SC18. Udviklet i samarbejde med en lang række specialister igennem et internationalt samarbejde

GRC

I-Trusts GRC leverer en integreret tilgang til it-ledelse, som samler hele organisationens sikkerhedsstrategi, kvalitetsledelse, risikostyring og administration af compliancekrav, i en og samme løsning

I-Trust Learning

Online kurser og ledelseskurser, som styrker de processer, ansvarsplacering og kompetencer, der er nødvendig for at organisationen kan tage del i sikkerhedsopgaverne og de afledte indsatser