Persondataforordningen forudsætter en del dokumentation og compliance-arbejde, som kan laves i enablor. enablor er I-Trust værktøj til arbejde med compliance–både med persondataforordningen (EU GDPR), men også andre lovgivninger og standarder. enablor er et velafprøvet værktøj fra mere end 400 organisationer, der både giver den enkelte virksomhed en række moduler, som er både enkle og effektive. Eksterne rådgiver og eksterne DPO’ere kan servicere deres kunder gennem det cloudbaserede system.

På enablor starter arbejdet med compliance altid med besvarelsen af en spørgerammen. Der findes flere forskellige spørgerammer alt afhængig af, hvilken type virksomhed man arbejder ud fra. Svarene i spørgerammen lægger grundlag for alle de videre bearbejdninger man laver på systemet. Spørgerammen afdækker først og fremmest, hvor man har gaps der skal lukkes og i hvilken rækkefølge, men skal prioritere sit arbejde. 

På basisversionen af enablor, har man altid adgang til spørgerammen, gap-analyse, analyseværktøjer, rapporter og årshjul. Derudover er det muligt at tilkøbe risikovurdering, DPIA og oprette fællesskaber med andre virksomheder eller datterselskaber, samt mange andre tilføjelser.

Systemet er bygget op omkring er “værktøjskasse”, hvorfra man kan tilgå alle de ønskede muligheder. I figuren her ses et overblik over systemets mange elementer.

webinar præsentation enablor ISOBRO

Moduler til arbejdet med persondataforordningen

enablor kan anskaffes i moduler alt efter organisationens krav:

  • Vurdering af overholdelse de enkelte krav i forordningen
  • Identifikation af behandlinger af persondata
  • Vurdering af konsekvenser hvis der er brud
  • Analyse af gaps
  • Analyse af hvordan andre håndterer samme krav i business intelligence modul
  • Dokumentation af status og igangsatte ændringer i erklæring til myndigheder og øverste ledelse
  • Planlægning af og opfølgning på ændringer
  • Planlægning af og opfølgning på regelmæssige kontroller
  • Identifikation af persondata i systemer og forreningsprocesser
  • Vurdering af konsekvenser ved brud

Læs den fulde beskrivelse af enablor eller kontakt I-Trust for en demo

Du kan vælge at gå direkte til vores produktside eller download vores whitepaper for mere dybdegående information om systemet.