Compliance within reach

Ledelsesrapport

Som supplement til Baseline rapportering tilbydes en udvidet rapport, der sammentrækker alle væsentlige hovedtal – KPI – i forhold til egen status, udvikling og benchmark.

Benchmarken defineres efter behov, branche og/eller regionsspecifikt. Ved hvert KPI er det udspecificeret hvilke input, som har dannet grundlag for resultatet.

Rapporten er med forklarende tekster til alle forhold og kan erhverves med eller uden analyseberetning og anbefalinger fra erfaren konsulent.

Udbytte:

  • Udførlig rapportering af status til kommunens ledelse
  • Benchmark med valgt benchmarkgruppe
  • Nøjagtig trusselsvurdering ift. manglende opfyldelse af krav

Case:

Kommune fra Sjælland købte udvidet ledelsesrapport i 2020 og brugte den til ansøgning om bevilling af ekstra projektleder til it-sikkerhed – ansøgningen blev bevilliget med 3 årsværk.