Governance er god ledelse og godt samarbejde

Kodeordet for god governance er god ledelse og et godt samarbejde mellem relevante medarbejdere og niveauer i organisationen – direktion, ledelse, leveranceorganisation og gruppeniveau.

Direktionen eller den øverste ledelse skal kunne følge med i opfyldelsen af virksomhedens rammekrav og de indsatser, der ydes for at sikre, at virksomheden lever op til sine forpligtelser. Den daglige ledelse er ansvarlig for at indføre de relevante og anbefalede processer og sikre, at man lever op til dem. It-ledelsen har indblik i sammenhængen mellem it-processer og sikkerhedstiltag. De er ansvarlige for virksomhedens it-governance. Herunder om alle relevante kontroller er indført, og om de bliver vedligeholdt.

Alle parter på alle niveauer i organisationen er på hver sin måde ansvarlig for, at virksomheden samlet set lever op til de fastsatte krav.

Governance er jeres styringsredskab

Vi hjælper jer med at sikre, at I har den rette struktur ned gennem alle lag i organisationen. Vi hjælper også, så I kan dokumentere, analysere, styre og forbedre jeres governance-arbejde.

Vi tilbyder kvalificeret rådgivning og it-værktøjer, udviklet specifikt til at løse opgaven. Vi hjælper jer i gang, på vej og i mål.

Vil du vide mere om governance som ledelsesmæssigt styringsredskab, så giv os et ring!

kontakt i-trust