EU GDPR – EUs persondatalov – sætter fokus hvordan organisationer tilrettelægger og behandler persondata. Den nye persondataforordning træder i kraft pr. 25. maj 2018, hvor der strammes op på reglerne vedrørende behandlingen af persondata. I-Trust har arbejdet med persondatabehandling siden 2008 og har fra 2016, hvor forordningens tekst blev kendt, understøttet organisationer med værktøjer og styringsinformation.

I-Trust tilbyder services, der hjælper organisationer med at tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og efterfølgende styre behandlingen af persondata i effektive trin:

De 5 procestrin understøttes ved velafprøvede værktøjer, der sikrer at ledelsen er informeret om projektet, at organisationen får gennemanalyseret anvendelse af persondata ift. kravene i persondatareformen og får identificeret de behandlinger af persondata, der finder sted. Dermed har organisationen et godt grundlag for selv at kunne analyse og vurdere, hvor der skal laves ændringer.

Styringssystem til persondatabehandling ift. EU GDPR

Det primære system er enablor, der på en enkel måde hjælper til:

 • Information til ledelsen
 • Vurdering af overholdelse de enkelte krav i persondataforordningen
 • Identifikation af behandlinger af persondata
 • Vurdering af konsekvenser hvis der er brud
 • Analyse af gaps

Læs mere om hvordan enablor supporterer implementeringen her.

enablor er designet så små organisationer kan overskue processen i enkle trin og store koncerner kan sammensætte deres løsning, så de enkle resultatenheder og systemejere involveres i det samlede projekt.

enablor bygger på nogle simple kerneværdier som:

 • deling af viden
 • arbejde i fællesskaber
 • udnyt erfaring fra de som er kommet i gang.

 

Kompetencer

En meget vigtig del af arbejdet med forordningen er uddannelse af organisationen så de kender kravene og kan skelne de kritiske data fra andre.

I-Trust arbejder med NanoLearning som platform til eLearning og kan tilbyde målrettede kurser for

 • Persondata (herunder EU GDPR)
 • Ledelsens opgaver
 • Generel awareness

Læs mere om hvordan NanoLearning understøtter EU GDPR

Uddannelse

I-Trust tilbyder kurser, der understøtter organisationens arbejde med EU GDPR og med informationssikkerhed. Læs mere.

I-Trust EU GDPR