Kan du svare på, om jeres virksomhed er compliant?

Enhver virksomhed, stor som lille, har brug for at følge med i, om den lever op til sine aftalte forpligtelser – om den er compliant – over for kunder, leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder.

Alle i virksomheden bør arbejde fokuseret og effektivt med at styre og udvikle virksomhedens samlede compliance-niveau. I teorien lyder det indlysende og nemt.

I praksis oplever vi ofte, at det kan være en kompliceret og omfattende opgave at løse – både fordi fagområdet i sig selv er kompliceret at finde rundt i, og fordi man prøver at løse opgaven ved hjælp af uoverskuelige excelark, ikke-versionerede word-dokumenter og et hav af uskrevne regler og rutiner.

Alt for mange organisationer mangler simpelthen et effektivt og velegnet it-værktøj til at løse compliance-opgaverne.

Et enkelt værktøj til en opgave med mange facetter

Vores it-værktøj enablor giver jer overblik over opgaverne, der skal løses, for at I er compliant. Det er et enkelt værktøj til at løse en kompliceret opgave og håndtere de mange compliance-krav, jeres virksomhed skal leve op til inden for en lang række områder og samtidig sikre, at I vedligeholder jeres compliance-status.

Ledelsesrapportering om målopfyldelse

På enablors dashboard får I hurtigt overblik over jeres aktuelle compliance-niveau, og I kan nemt sammenligne det med tidligere scores eller med benchmark-grupper. På centrale områder kan I følge med i organisationens målopfyldelse og foretage ledelsesrapportering i forhold til udvalgte KPI’er.  

Er du til guide eller gør-selv?

I kan også vælge at arbejde med jeres compliance-niveau ved at tage fat på lige præcis de delopgaver, I har behov for og i den rækkefølge, der passer jer bedst. I enablor kan I uddelegere opgaver til de ansvarlige medarbejdere. Ejeren af den enkelte opgave får adgang til den begrænsede del af systemet, som er relevant for at varetage opgaven.

enablor giver jer valgfrihed.

Regler og standarder

enablor er et styringsværktøj, hvor du kan vurdere jeres compliance-niveau målt op mod de regler og standarder, der er relevante for jeres virksomhed.

Mange virksomheder skal være compliant op mod de samme regler og standarder – derfor har vi allerede indbygget nogle af de mest anvendte i enablor, som du kan læse mere om her.

Det drejer sig om:

Skal I leve op til andre standarder, kan I enten selv tilpasse enablor, eller vi kan hjælpe jer med at udvikle enablor til jeres behov.

enablor giver jer fleksibiliteten.

Statusvurdering i jeres eget tempo

På enablor arbejder I fleksibelt med statusvurderingen af jeres compliance, fx i forhold til hvad I ønsker at vurdere. Vurderingen kan udfyldes i etaper.

Måske har I ikke bearbejdet alle fokusområder og kan derfor ikke foretage en statusvurdering. Så kan I i stedet vælge, at I dokumenterer, hvad der er planlagt. Denne dokumentation er vigtig, for den viser, at I arbejder hen mod compliance og hen mod at leve op til regler og standarder.

Ved hjælp af enablor kan I styre sikkerheden, identificere specifikke indsatsområder og målrette jeres arbejde med forbedringsprocesser på en måde, der involverer de enkelte nøglepersoner i organisationen.

enablor guider jer sikkert gennem opgaverne

I veldefinerede skridt arbejder I med jeres processer for at opnå compliance på de ønskede områder. Det gør I ved at:

  • Beskrive virksomhedens processer og ressourcer – og vise, hvordan data anvendes i processerne.
  • Identificere gaps i forhold til regler og standarder med afsæt i afprøvede kontroller og spørgsmål.
  • Prioritere indsatsen mod fundne gaps ud fra risikovurderinger og andre organisationers praksis.
  • Dokumentere sikkerhedsniveauet i et Statement of Applicability-dokument til revision, ejere og bestyrelse.
  • Igangsætte ændringsprocesser i organisationen ud fra fundne gaps og andre behov.
  • Administrere sikkerheden med afsæt i et årshjul med regelmæssige kontroller og opfølgninger på sikkerhedsniveauet.

Vurdering af compliance og status

Vi har indbygget nogle af de mest anvendte regler og standarder i enablor. De ligger klar til brug, når I skal vurdere jeres compliance og status.

Compliance og status vurderes ved hjælp af gap-analyser i forhold til:

Automatisk vedligeholdelse i forhold til gældende lovgivning

Når der kommer lovændringer og nye standarder, sørger vi automatisk for, at enablor er up to date, så I kan se, om I er compliant ift. gældende krav – eller hvor I mangler at sætte ind for at blive det.

Samtidigt arbejde med flere sæt regler og standarder

I kan arbejde med flere sæt regler og standarder på samme tid. Gap-analysen stiller en række spørgsmål, som er med til at afdække organisationens compliance-niveau på forskellige områder. Spørgsmål og svar overlapper, så I fx afdækker behov for ISO 27001 og EU’s persondataforordning på én gang. I ender ikke med en rodebunke. I kan filtrere, så fokus er på hhv. ISO 27001 eller EU’s persondataforordning.

Det smarte er, at I nedsætter den tid, organisationen skal bruge på statusvurderingen, og sikrer en ensartet vurdering på tværs af rammekrav.

Øvrige standarder

Skal I leve op til andre standarder, kan I enten selv tilpasse enablor, eller vi kan hjælpe jer med at udvikle enablor til jeres behov.