I-Trust har gennem mange år arbejdet med beredskab i Danmark og internationalt.

Til beredskab tilbyder vi

  • Støtte til dele af eller hele etableringsfasen
  • Reviews af status
  • Test af beredskab

Beredskabsplaner

Kan I leve op til jeres forpligtelser over for kunder, leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder, hvis I oplever servernedbrud? Er jeres data sikret med backup, og kan I lave restore? Kan I håndtere, at en switch står af, eller at det bliver nødvendigt at foretage fall-back, fordi opdateringen ikke forløb som planlagt?

Hvis først uheldet er ude, har I hånden – og en anden legemsdel – på kogepladen!

En gennemarbejdet beredskabsplan kan gøre forskellen på, om I kommer til at løbe rundt som hovedløse høns, eller om I kan arbejde fokuseret, koordineret og målrettet mod at komme i luften igen.

Kend planen – før det går galt

Selv den mest gennemarbejdede beredskabsplan er ikke noget værd i sig selv. Kun hvis der er awareness om beredskabsplanen, nødplaner og nødprocedurer blandt alle medarbejdere der kan blive involveret, har planen reel værdi.

Vi har mange års erfaring fra danske og udenlandske virksomheder og organisationer med at udarbejde beredskabsplaner: forankring, strategi, krav, design og udførelse samt testplan.

Vi yder støtte til dele af eller hele etableringsfasen, review af status og test af beredskab.

Til beredskab tilbyder vi

  • Støtte til dele af eller hele etableringsfasen
  • Reviews af status
  • Test af beredskab

Beredskabsplanen

enablor Beredskabsplanlægning
Forankring

Successen for et beredskabsprojekt er forankring i den øverste ledelse og i kerneprocesser i virksomheden.
I-Trust har god erfaring med at ”fange” ledelsens opmærksomhed på den positive måde.

Strategi

Virksomheder er under konstant forandring – internationalisering, nye digitale platforme og – måske mere væsentligt – i de digitale services og sammenhænge med omverdenen.

I-Trust har stor erfaring i at tilrettelægge strategier, der passer til den enkelte virksomheds udvikling.

Krav

Kravene til beredskab kommer fra forretningsområderne og fra eksterne forpligtelser.

I-Trust har god erfaring med de processer, der fører frem til prioriteringer af data og ressourcer basereret på aftaler med virksomheden.

Design og udførelse

Incident management, eskaleringsplaner, katastrofeledelse, alternativ kapacitet…

Vi kan, på baggrund af vores gode erfaringer, hjælpe med design af alle dele af beredskabet – også på en måde, så det nemt kan anvendes.

Og med NanoLearning har vi et effektivt værktøj til implementering af uddannelsesforløb.

Testplan

Enhver beredskabsplan har elementer, der bliver forældede det øjeblik, den lanceres. Derfor forældes også selve beredskabsplanen, hvis ikke der er en test- og vedligholdelsesplan.

Her kan I-Trust også hjælpe med udarbejdelse af strategier, testplaner og med afholdelse af beredskabstest.