Awareness

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at regler og standarder overholdes.

Derfor er det også virksomhedens ansvar at sikre, at alle berørte medarbejdere kender til regelsættene og ved nøjagtigt, hvad der forventes af dem, så de er i stand til at løse deres specifikke opgave i relation til de pågældende regler og standarder.

I får, hvad I fokuserer på

Det er ikke nok, at de gode hensigter og fastlagte processer står beskrevet i en håndbog eller præsenteres i en farverig power point på kvartalsmødet. Det flytter ikke noget ude hos den enkelte medarbejder.

I stedet skal I opbygge awareness om vigtigheden af at leve op til regler og standarder, så det bliver en indlejret del af rutinerne og kulturen.

Vi trækker på mange års praktisk erfaring med awareness-arbejde nationalt og internationalt som ansvarlig for projekter i enkelt-organisationer, nationale kampagner og forskningsarbejde for EU.

Awareness skal omsættes til virkelighed

Awareness skal gennemsyre virksomhedskulturen. Men det er langt mere end bare et mindset og et par hensigtserklæringer i årsberetningen på vegne af virksomheden. Awareness skal omsættes til konkret og operationel virkelighed, forankret hos hver enkelt medarbejder og i hver enkelt afdeling og funktion.

Hver enkelt medarbejder hos jer skal opleve og forstå, præcis på hvilken måde vedkommende er ansvarlig og indgår som et vigtigt led i den samlede kæde, der sikrer, at virksomheden overholder sine forpligtelser, så den er compliant.

Rådgivning og værktøjer til alle niveauer i organisationen

Vi tilbyder rådgivning og værktøjer, der hjælper med at sikre den nødvendige awareness på alle niveauer i organisationen. I får faglig støtte og erfaring til at forankre tiltagene i organisationen, så I lykkes med opgaven.

Vores værktøjer arbejder sammen mod et fælles mål om at skabe awareness og sikre compliance. Værktøjerne supplerer hinanden og arbejder effektivt sammen, fx med kulturmålinger, forbedringsanalyser og uddannelse, der virker.

Værktøjerne kan også anvendes hver for sig over for forskellige modtagergrupper alt afhængig af, hvor I vurderer, I har behov for at yde en indsats.

Vi kan blandt andet tilbyde

enablor – Platform til compliance

enablor – vores platform, der samler en række værktøjer til at arbejde systematisk og målrettet med compliance og forbedringer.

KFE – Kulturanalyse

KFE Analyse – medarbejdermålinger og -undersøgelser til at skabe resultater, der er synlige og brugbare på alle organisationsniveauer.

NanoLearning

Medarbejderuddannelse til hele organisationen. Fokuseret og anvendelsesorienteret. Effektive lektioner der virker nu og her og hænger fast.